PREUZMITE PORESKE PRIJAVEVerujemo da je neophodno da na lak i jednostavan način preuzmete poreske obrasce - prijave koje su bitne prilikom Vašeg prijavljivanja poreske obaveze nadležnom poreskom organu.

Copyright © 2017 CETRA