POREZ NA POKLON

1. Na šta se plaća ovaj porez ?


2. Ko je poreski obveznik ?


3. Koja je poreska stopa ?


4. Koja je poreska osnovica ?


5. Da li ste u obavezi da podnesete
    poresku prijavu za ovaj porez?


6. Koji je rok za podnošenje poreske
    prijave ?


7. Koji je rok za plaćanje poreza ?

Copyright © 2017 CETRA